Informació corporativa

Visió de ”la Caixa”

Informació corporativa

"En coherència amb els valors fundacionals de ”la Caixa” i el seu compromís social, l'Obra Social es proposa ser una entitat de referència a escala internacional, compromesa amb els drets humans, la pau, la justicícia i la dignitat de les persones"