Més de 36.800 nous llocs de treball gràcies al programa d’inserció sociolaboral Incorpora de ”la Caixa”

Madrid, 10 Gener 2020

  • Amb un 13 % més de contractacions que l’any passat, el programa Incorpora de ”la Caixa” es desenvolupa des de fa més d’una dècada.
  • Durant l’any 2019, el programa d’integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar feina ha crescut gràcies a la col·laboració de 13.613 empreses en aquest projecte de responsabilitat social.
  • ”la Caixa” disposa de 482 entitats socials per desenvolupar Incorpora, les quals es dediquen a la integració laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.

Notícies relacionades

CaixaProinfància ha atès a més de 300.000 nens i nenes per trencar el cercle generacional de la pobresa

Balanç del programa CaixaProinfància

Barcelona, 19 Desembre 2019

CaixaProinfància, el programa de “la Caixa” que treballa per a la superació de la pobresa infantil, arriba a tot l’Estat espanyol a través de les més de 400 entitats socials que l’implementen.